MOBB Lifecycle

Att producera det mobila konceptet är bara början. Det är nu resan drar igång på allvar.Citat_MOBB_Lifecycle

För dina kunder. . .
Undersökningar visar att dialog och relationsbyggande aktiviteter i mobilen har större genomslagskraft än i andra kanaler. I mobilen kan man bli personlig!

Ditt koncept och din mobila applikation är möjligheten för dig att skapa långa, goda och lönsamma relationer mellan dig och din kund. Vi hjälper dig att ta fram din plan och ditt innehåll för det mobila relationsbyggandet.

För dina anställda. . .
Hur kan du säkra att alla anställda hittar, installerar och börjar använda appen som du har investerat både pengar och tid på att producera? Hur kan du på bästa sätt ta hand om rapportering, analys, felsökning, kvalitetskontroll och säkerhet? Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig i en djungel av lösningar inom MEM, MAM, MDM, BYOD. . .

Blogg Post: Consumerisation of IT