MOBB CMO

Har du inte skaffat en mobilchef än? Låt inte det hamna hos någon på jobbet som egentligen är bäst på något annat.Citat_MOBB_CMO

En mobil mentalitet bör finnas inom hela företaget – men någon måste visa vägen, utbilda organisationen och koordinera projekten.

En CMO (Chief Mobile Officer) är den person som har ansvar för den mobila strategin och interna utbildningar. Han eller hon har också koll på branschens trender och ser till att driva på den mobila utvecklingen internt i företaget. Eftersom utvecklingen sker så snabbt är det viktigt att alla företagets avdelningar samverkar och drar åt samma håll. Annars finns risken att man missar möjligheter att återanvända lösningar och ta ut synergier mellan olika mobila koncept.

Vi kan hjälpa dig på två sätt – antingen hyr du en CMO från oss så länge du vill, eller så hjälper vi dig att ta fram en kravprofil för tjänsten så att du kan hitta rätt kandidater – internt eller externt.

Blogg post: Leder du en verksamhet