Research- och Analysprojekt
till McDonald’s Sverige

Desk Research och Fokusgrupper

McDonald’s Sverige var i behov av ta fram material som underlag till en fortsatt beslutsprocess. I ett första skede var det viktigt att samla in fakta och information om marknadstrender och kundpreferenser. Vi på Mobilized Business blev anlitade för att utföra en Desk Research samt tillsammans med vår partner Augur intervjua och moderera ett antal fokusgrupper för att på så sätt få fram deltagarnas åsikter och attityder. Informationen analyserades och sammanställdes på ett överskådligt sätt innan resultaten slutligen presenterades för marknadsledningen på McDonald’s Sverige.

Några fler schyssta case